Zájemci si prohlédli Nemocnici Dačice. Tradičně se sešli i bývalí zaměstnanci

13. října 2018

V pátek 5. října se uskutečnil již 9. Den otevřených dveří v Nemocnici Dačice, na který následně navázal 9. Den pro bývalé a současné zaměstnance nemocnice v Dačicích.

 

Na dvě komentované prohlídky dačické nemocnice přišlo asi 65 obyvatel města a okolí. „Zajímali se
o nové stavby a přístroje v nemocnici, které jsme v průběhu roku 2018 zakoupili a vybudovali. Byli také seznámeni s probíhající přístavbou lékařských pokojů k ordinaci Lékařské pohotovostní služby z bývalé vrátnice a s rekonstrukcí denních místností personálu na obou stanicích Léčebny dlouhodobě nemocných,“
popisuje předsedkyně představenstva Nemocnice Dačice MUDr. Miroslava Člupková, MBA.

Plánovaným investičním záměrem, o kterém se zájemci také dozvěděli, je například nákup nových lůžek. „Od roku 2010 našim pacientům dobře sloužilo 30 repasovaných elektricky polohovatelných lůžek. V letošním roce již nastal čas jejich nutné výměny, a tak dojde k nákupu 30 nových elektricky polohovatelných lůžek pro obě stanice LDN. Zmínila bych také, že v letošním roce byla zahájena
1. etapa výměny topného systému v topných kanálech a rekonstrukce prostor na stabilizační byt pro lékaře nemocnice,“
říká MUDr. Miroslava Člupková, MBA.

Po 15. hodině se v jídelně nemocnice sešlo na 9. Dnu bývalých zaměstnanců zhruba 45 návštěvníků. „Bývalí zaměstnanci ocenili možnost se každý rok takto setkat a probrat všechny novinky, které se v nemocnici udály. Nás těší jejich zájem o místo, kde zahajovali svou profesní kariéru nebo tu chvíli pracovali,“uzavírá předsedkyně představenstva nemocnice.