RUN AND HELP – BĚHÁNÍ, KTERÉ POMÁHÁ

26. června 2018

Magistrát hlavního města Prahy se již po třetí zúčastnil
projektu Konta Bariér „Run and Help - Běhání, které pomáhá".
Díky zaměstnancům HMP se podařilo vybrat 27.195,- Kč. Vybrané
příspěvky pomohou nejen Lukášovi, který se osobně zúčastnil
běhu, ale i dalším třem dětem, které stejně jako on potřebují
sportovní protézu dolní končetiny.