Pacientské organizace

Pacientské organizace jsou velmi častou formou neziskové organizace či sdružení, jež působí na dostupné úrovni pro všechny potřebné.

 

Hlavním posláním a cílem pacientských organizací je informovat své členy o jejich onemocnění, překonat prvotní strach a pomoci jim naučit se s daným onemocněním sžít. Jsou dále nápomocny i pro rodinné příslušníky a blízké osoby, které zde pochopí, jak přijmout jejich nemoc i jak pomáhat svým blízkým s ohledem na skutečnost, zda je možné ještě pomoci či „jen“ situaci ulehčit. Podstatnou oblastí působení pacientských organizací je též sociální podpora a pomoc v orientaci v systému sociální péče. Veškeré služby poskytované pacientskými organizacemi směrem ke svým členům jsou bezplatné.

 

Seznam pacientských organizací můžete najít například na webu Státního úřadu pro kontrolu léčiv.

 

Pacientské organizace