Nemocnici Dačice navštívil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch

15. října 2018

V pátek 12. října hostila Nemocnice Dačice ministra zdravotnictví ČR Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha. V doprovodu předsedkyně představenstva nemocnice MUDr. Miroslavy Člupkové, MBA, LL.M. si prohlédl Léčebnu dlouhodobě nemocných, kde se pozdravil s lékařským a nelékařským personálem. Diskutovali společně problémy, které v běžné praxi ve zdravotnickém zařízení nastávají.

„Pan ministr se zajímal o průběh a výsledek aprobačního řízení a procesu, které v roce 2017 úspěšně absolvovala lékařka Iaroshenko. Pana ministra jsme seznámili s typy poskytovaných zdravotních služeb v rámci ambulantní rehabilitace a ostatních našich specializovaných ambulancí. Nabídli jsme mu pacientský oběd, který mu chutnal, což je dobrá vizitka nemocniční kuchyně,“říká MUDr. Miroslava Člupková, MBA, LL.M.