Hlavní město Praha

Seznam partnerských nemocnic a zdravotnických zařízení na území Hlavního města Prahy.

 

Hlavní město Praha

  

 

Hlavní město Praha

IKEM

Thomayerova nemocnice

Nemocnice svaté Alžběty Praha

Nemocnice Milosrdných sester svatého Karla Boromejského v Praze

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Nemocnice Na Homolce

Fakultní nemocnice v Motole

Všeobecná fakultní nemocnice

Ústřední vojenská nemocnice

Nemocnice Na Františku

Nemocnice Na Bulovce

 

Nemocnice Na Homolce

Nemocnice Na Homolce, Praha